Společnost Jobman, s.r.o.je špičkovým specialistou na poskytování konzultačních a poradenských služeb pro oblasti ochrany osobních údajů, IT a IT bezpečnosti se specifickým důrazem na problematiku GDPR.
To, čím se Jobman, s.r.o. liší od jiných společností poskytujících podobné služby, je vysoký standard poskytovaných služeb a propojení s oblastí IT a poskytnutí komplexních služeb ochrany informací.
Jobman, s.r.o. také poskytuje nadstavbové konzultační a poradenské služby, např.:

  • analýza závazkových vztahů IT,
  • penetrační testování,
  • sociální inženýrství,
  • ověřování aplikací a jejich prostředí a jejich souladu s GDPR,
  • diagnostické a analytické služby v rámci IT a architektury s ohledem na zpracování osobních údajů,
  • identifikaci potencionálních rizik plynoucích z provozu IT systémů v oblasti ochrany osobních údajů (identifikace potencionálních úniků dat, zneužití dat, ztrátě kontroly nad daty apod.).

 

Za posledních 8 let jsme realizovali poradenské činnosti pro významné společnosti, a to buď jako primární dodavatelé, subdodavatelé, partneři či jen v rámci bodyshoppingu.

Zkušenosti jsme získali jak ze státního sektoru, tak především komerčního, a to na různých pozicích od samotné realizace až po TOP Management.

Posledních 24 měsíců se specializujeme primárně na problematiku ochrany osobních údajů včetně implementace či audity GDPR, poskytováním služeb pověřence pro ochranu osobních údajů . Náš tým se postupně rozrůstá o experty, kteří mají praktické zkušenosti s klíčovými částmi problematiky GDPR.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

NAŠI PARTNEŘI