SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Audit zpracování osobních údajů  


Jednorázový startovací balíček

  • analýza stávajícího stavu,
  • vytěžení informací,
  • nastavení do souladu s GDPR,
   • dokumentace,
   • smluvních dokumentů,
   • procesů,
   • nástrojů a prostředí.

Výkon funkce osoby pověřené dohledem nad oblastí zpracování osobních údajů nebo výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů    


 • zastupování klienta,
 • podpora při řešení porušení zabezpečení osobních údajů,
 • jednání s ÚOOÚ a se subjekty údajů,
 • vzdálená podpora výkonu činnosti ad hoc (nahodilých požadavků) v rámci 4hod/měsíc.

Stínový „pověřenec“       


 • podpora interní osoby pověřené dohledem na oblastí zpracování osobních údajů nebo osoby pověřence (tzv. stínový pověřenec).

vzdálená podpora výkonu činnosti v rámci 4hod/měsíc.

Poskytování AD HOC služeb                             


Legislativní právní pomoc při řešení problematik:

 • v oblasti podpory pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • v pracovně právní oblasti, revize dokumentů,
 • při uzavírání smluv,
 • v oblasti uveřejňování v registru smluv,
 • při jednání se správními úřady, popř. soudy,
 • vzdálená podpora výkonu činnosti ad hoc (nahodilých požadavků) v rámci 4hod/měsíc.

CENÍK

Audit zpracování osobních údajů – od 5000,- Kč dle rozsahu zpracování.

Výkon funkce osoby pověřené dohledem nad oblastí zpracování osobních údajů nebo výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů – 2 000,- Kč.

Stínový „pověřenec“ – 1 500,- Kč.

Poskytování AD HOC služeb – 2.000,- Kč / 4hod za měsíc.