ŠKOLENÍ

V rámci seznámení s problematikou GDPR poskytujeme vzdělávací služby formou školení (včetně webinářů) či workshopů. Jednotlivé akce dělíme na oblasti, úrovně a bloky. Snažíme se co nejefektivněji vybrat vhodné kombinace, tak aby účastníci získali potřebné informace.

Ceny za dané školení jsou závislé na oblasti, úrovní a délkách a počtu bloků.

Vzdělávací služby realizujeme jak interně pro klienta, tak případně i pro zákazníky či partnery klienta. Nabízíme i aktivní účast na konferencích v „barvách“ klienta apod.


Pro Interní uživatele

Vzdělávání pro Interní uživatele zaměřujeme především na danou problematiku doplněnou praktickými příklady, hrozbami ale i příležitostmi. Interaktivní formou prezentujeme nabyté zkušenosti a znalosti se zaměřením na úroveň a oblast. V případě, že disponujeme znalostí oboru ve kterém klient působí, přizpůsobujeme prezentace s ohledem na problematiku daného oboru. Školení realizujeme i v různých úrovních řízení, přizpůsobené pro management, nižší řízení a běžné zaměstnance.


Pro partnery či zákazníky Klienta

Stejně jako pro Interní uživatele nabízíme dané činnosti Pro partnery či zákazníky Klienta. Obvykle se tento typ služeb používá proto, aby partneři či klíčoví klienti byly „compliance“. Poměrně často se stává, že partneři či klienti zákazníka nevědí o problematice GDPR nebo ji řeší jiným způsobem. Proto pokud klient požaduje, aby i jejich partneři a klienti fungovali kompatibilně s ním, je potřeba je vyškolit a seznámit s tím, co se od klienta čeká.