POSOUZENÍ STAVU ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v současné době prošel několika novelami a další novely jsou v legislativním procesu. Subjekty povinné podle tohoto zákona by proto měly pravidelně kontrolovat, jak jsou plněny povinnosti, které tento zákon stanoví.

Výstup:

  1. rozbor vnitřního předpisu (rozbor vnitřního předpisu, který upravuje vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pozdějším znění),
  2. rozbor vyřizování žádostí o informaci z hlediska obsahového (poskytování informací na základě žádosti, uplatňování výjimek, zveřejňování poskytnutých informací),
  3. rozbor rozhodnutí o odmítnutí a rozhodnutí o částečném odmítnutí (náležitosti vydávaných rozhodnutí, dodržování lhůt),
  4. rozbor vedení správních spisů (náležitosti správního spisu, řazení součástí správního spisu),
  5. rozbor zveřejňování poskytnutých informací (zveřejňování poskytnutých informací, anonymizace v souladu s Obecným nařízením, dodržování lhůt),
  6. rozbor výročních zpráv podle zákona o svobodném přístupu k informacím (tvorba výročních zpráv, jejich povinný obsah, zveřejňování),
  7. rozbor informací povinně zveřejňovaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zveřejňování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pozdějším znění).