POSOUZENÍ STAVU SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA PŘÍSTUPNOST WWW STRÁNEK

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů přinesl nové povinnosti týkající se webových stránek. Nové standardy musí splňovat stávající weby od 23. 9. 2020, webové stránky vzniklé po účinnosti zákona, tedy po 9. 4. 2019, je musí naplnit už při svém vzniku.

Výstup:

  1. Posouzení správnosti vytvoření sémantického kódu a nadpisů (strukturování nadpisů – logická struktura a hierarchie).
  2. Posouzení přístupnosti webu z klávesnic (ovladatelnost z klávesnice).
  3. Posouzení barevnosti kontrast (minimální barevný kontrast mezi popředím a pozadím).
  4. Posouzení textové alternativy k netextovým prvkům nezávislým na čase (netextový obsah, který nese informační význam).
  5. Posouzení textové alternativy k netextový prvkům závislým na čase (netextové prvky závislé na čase – audio nebo video).
  6. Posouzení přizpůsobitelnosti webu a responzivního design (možnost změny velikost písma, přizpůsobení zařízení prostřednictvím kterého uživatel web prohlíží).
  7. Posouzení externě vkládaných dokumentů v přístupném formát (vkládání externích dokumentů v přístupném formátu – textová vrstva struktura a nezabraňování přístupu asistivních technologií).
  8. Posouzení srozumitelnosti text (překlepy, gramatické chyby, zkratky).
  9. Posouzení prohlášení o přístupnost (správný text prohlášení o přístupnosti, který musí být zveřejněn na webových stránkách).