POSOUZENÍ STAVU PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Pracovněprávní vztahy upravuje celá řada právních norem počínaje zákoníkem práce, včetně všech prováděcích předpisů, zákon o daních z příjmu, o zdravotním pojištění, o sociálním pojištění atp.), které se neustále mění. V kombinaci s neustálou (byť i jen nízkou) fluktuací zaměstnanců tak automaticky dochází v rámci pracovně-právních vztahů ke vzniku chyb. Proto je nezbytné opakovaně provádět posouzení nastaveného systému.

Výstup:

  1. rozbor pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (rozbor pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vedení osobních spisů),
  2. rozbor odměňování zaměstnanců (rozbor rovného odměňování zaměstnanců, správné poskytování příplatků, výpočet průměrné mzdy, výpočet pravděpodobného výdělku),
  3. rozbor poskytování náhrad (rozbor poskytování cestovních náhrad, náhrady při přijetí a přeložení, náhrady při práci v zahraničí),
  4. rozbor součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance (jednání s odborovou organizací, kolektivní smlouva),
  5. rozbor čerpání dovolené (nařizování dovolené, čerpání dovolené, náhrada mzdy za dovolenou),
  6. rozbor evidence pracovní doby (vedení evidence pracovní doby, vedení evidence docházky, doba odpočinku, práce přesčas),
  7. rozbor rovného zacházení se zaměstnanci (rovné odměňování, rovný přístup ke vzdělávání, rovné příležitosti),
  8. rozbor nastavení benefitů (dodržování pravidel stanovených vyhláškou č. 114/2002 Sb. po novele),
  9. rozbor ukončování pracovně-právních vztahů (dohoda o ukončení pracovních vztahů, výpověď ze strany zaměstnance, výpověď ze strany zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou).