ODBORNÁ PODPORA DPO

Odborná podpora pověřence, poskytování konzultací, vytváření stanovisek a mapování řešení sporných otázek jinými správci a zpracovateli.

Mezi nabízené činnosti patří:

 • poskytování konzultací v oblasti ochrany osobních údajů a související oblastí IT,
 • hodnocení kvality služeb třetích stran, které byly realizovány v rámci činností spojených s GDPR,
 • pomoc s vypracováním odpovědí subjektům údajů,
 • pomoc s vypracováním odpovědí Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • pomoc s nastavením bezpečnosti ukládaných dat s ohledem na RISK (Risk Management System) ISO 31000, QMS (Quality Management System) ISO 9001, ISMS (Information Security Management System) ISO 27001,
 • pomoc s přípravou kodexu pro ochranu osobních údajů,
 • praktická aplikace výkladu GDPR na konkrétní procesy a činnosti subjektu,
 • pomoc s tvorbou metodik,
 • návrhy opatření v oblastech fyzické, personální, administrativní a informační bezpečnosti (klasifikace dat, dopad ztráty nebo zcizení interních dat) a kybernetickou bezpečnost,
 • monitorování právní novelizace ve vztahu k GDPR a navrhuje interní předpisy k aktualizaci a doplnění v případě přijetí nové národní či evropské legislativy,
 • poradenství v oblasti vazeb na architekturu IT systémů, aplikací a komunikačních kanálů ve vztahu k evidenci osobních údajů, včetně dopadů na informační bezpečnost v oblasti ochrany osobních údajů,
 • konzultace při vyhodnocování případných rizik a zavádění opatření k jejich eliminaci.