NAŠI GDPR EXPERTI


Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M

působí jako tým lídr pro řešení problematik ochrany osobních údajů GDPR, DPO (pověřenec pro ochranu osobních údajů), IT bezpečnosti, IT a obchodního práva. Disponuje hlubokými znalostmi a praktickými zkušenostmi z výše uvedených problematik. Je členem Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. (DPO). Působil v managementech významných společností jako je Deloitte, Hospodářská komora České republiky, TV NOVA, Pražská teplárenská, Energetický regulační úřad, Správa železniční dopravní cesty, dále působil i jako poradce pro Magistrát hl.m. Prahy, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Ministerstvo pro místní rozvoj. Své zkušenosti a znalosti získal i díky osobní účasti na klíčových projektech či procesech, kde působil jako tým lídr, mentor či architekt. Mezi klíčové odpovědnosti bylo zajištění řádného provozu a rozvoje jednotlivých společností po stránce technologické. Dále se podílel na klíčových změnách ve strategiích a jejich následných implementacích, a to v rámci republikového a evropského rozsahu. Postupně tak získal neocenitelné know-how, které dnes plně využívá především při řešení problematik GDPR, DPO a IT bezpečnosti. Je autorem know-how, které tým používá při řešení problematiky GDPR. V rámci služeb GDPR se specializuje na poskytování služeb DPO, IT bezpečnost, právní problematiku, legislativu, business procesy.


JUDr. et Mgr. Eva J.

působí jako přední expert pro oblast práva (se zaměřením na státní správu a samosprávu) a problematiku výkonu DPO. Působila na Úřadě pro ochranu osobních údajů, ČNB, MPSV a MČ P8. V současné době vykonává činnosti DPO pro městské společnosti.  Je autorka řady knih a článků v oblasti ochrany osobních údajů, pracovního práva, práva na svobodný přístup k informacím atd. Dále působí jako lektorka odborných kurzů (Vzdělávací institut Středočeského kraje apod.). Díky unikátní znalosti problematiky státní správy a samosprávy je specialistou pro výkon činnosti DPO právě pro tyto subjekty. Je členem DPO týmu i zajišťuje výkon činnosti samostatného DPO (pro klienty s dosahem v ČR).


JUDr. Marek K.

působí jako legislativně právní expert se zaměřením na problematiku práva a legislativy v prostředí GDPR. Podílel se na návrhu a řízení implementací IT provozních a bezpečnostních projektů v zahraničí především v oblasti Ruska. V posledních letech se zabýval výhradně projekty v oblastech ICT se zaměřením na legislativně právní oblast. Působil na projektech pro organizace Port PERM, HENKEL, AA REAL Bank AG Wiesbaden apod. Znalost oblasti bezpečnosti a provozu ICT společně se znalosti práva a legislativy s orientací na GDPR z něj dělá ideálního experta na pro poskytování poradenských služeb právního charakteru směrem k GDPR a poskytování služeb DPO.


Ing. Jiří J., MSc.

působí jako technologický expert pro oblasti telekomunikace, datových infrastruktur, datových úložišť, frontend a backend ICT systémů, řídící systémů a robotiky. Působil ve společnostech Komerční banka, TV NOVA, Fabric construction, Magistrát hl.m. Prahy a dalších. Dále působil i jako technický poradce především pro technologické společnosti. K jeho velkým přednostem patří diagnostické a analytické schopnosti spojené s ICT technologiemi a robotikou. Jeho zkušenosti jej předurčují identifikovat slabá či potenciálně nebezpečná místa ohrožující provoz či její bezpečnost. Díky jeho praxi a zápalem pro věc je často žádán o spolupráci při řešení technicky složitých řešení. Jeho role v GDPR je zaměřena především v oblasti ICT, telekomunikací, datových infrastruktur a jiných technologií. Díky znalosti několika programovacích jazyků je jeho role ještě rozšiřována i směrem k aplikační rovině.


Ing. Tomáš S.

působí jako přední expert v oblastech analýz, konzultací, procesního a projektového managementu. Významný čas se také věnoval vývoji a implementaci IS. Pracoval především jako OSVČ. Jako člen projektových týmů se účastnil významných projektů pro organizace Česká golfová federace, Dopravní podnik hl.m. Prahy, Magistrát hl.m. Prahy, RaiffeisenBank, Eurest, ZEVYP, TSK Praha a mnoha dalších. Jeho analytické myšlení, hluboké zkušenosti a pragmatický přístup k identifikaci a následného návrhu řešení problému, z něj dělá jednoho z nejlepších business konzultantů na trhu. Široké portfolio projektů z mnoha různorodých oblastí (jak státní správy, tak i komerčního businessu), kterými si prošel, mu umožňuje velmi rychlou a sofistikovanou orientaci v problematice. V kombinaci s asertivním přístupem je klíčovou osobou, která v oblasti analýzy business procesů a následnou modelaci možných variant řešení, zapadá do našeho GDPR týmu.


Ing. Jiří Š.

působí jako expert v oblasti projektového řízení a ICT bezpečnosti. Podílel se na návrhu a řízení implementace komplexních ICT projektů. V posledních letech se zabýval především projekty v oblastech ICT bezpečnosti. Působil na IT projektech pro organizace T-Mobile, Ministerstvo životního prostředí ČR, IDS Scheer, DHL, EDS apod. Perfektní znalost metodik projektového řízení (PMI, PRINCE2, Scrum) a nástrojů projektového řízení (Axon.ivy BPM suite, ARIS, Bonita BPM) umožňuje velmi efektivně řídit projekty. V kombinaci se znalostí ICT bezpečnosti se jedná o ideálního experta na projektové řízení a realizaci ICT auditů a implementaci bezpečnostních řešení v rámci GDPR. Systematickým a projektovým přístupem je ideálním partnerem pro aktivní pomoc při realizaci přípravných a analytických prací, evidenci získaných skutečností a identifikací bezpečnostních a provozních nedostatků.


Ing. Jan V.

působí jako expert v oblastech analýz, konzultací, procesního a projektového managementu. Podílel se na návrhu a řízení implementace komplexních ICT projektů. V posledních letech se zabýval především projekty v oblastech procurement managementu, řízení nákladů a konzultační činnosti. Působil na projektech pro organizace eCentre, CXO Advisory CZ, Magistrát hl.m. Prahy, Dopravní podnik hl.m. Prahy, apod. Znalost metodik projektového řízení (PRINCE2) a metod GTD (Wunderlist, Evernote, Pocket, práce s myšlenkovými mapami) při používání CRM systémů. V kombinaci se znalostí ICT bezpečnosti se jedná o předního experta na business analýzy a realizaci rozborů a implementaci řešení v rámci GDPR. Systematickým a projektovým přístupem je ideálním partnerem pro aktivní pomoc při realizaci přípravných a analytických prací, evidenci získaných skutečností a provozních nedostatků.


Ing. Radoslav B.

působí jako IT a DPO bezpečnostní expert. Podílel se na návrhu a řízení implementace komplexních ICT bezpečnostních projektů. V posledních letech se zabýval výhradně projekty v oblastech ICT bezpečnosti. Působil na projektech pro organizace Asseco Central Europe, CET 21 apod. Disponuje certifikací – architekt kybernetické bezpečnosti dle ISMS a ZoKB, certifikace- Základy elektronického zabezpečení objektů, certifikace ISACA – CRISC, apod. Znalost oblasti bezpečnosti, řízení rizik, penetračního testování, mezinárodních standardů, legislativy. V kombinaci se znalostí ICT se jedná o ideálního experta na ICT bezpečnost, realizaci bezpečnostních analýz, odhalování bezpečnostních mezer a návrhu pro implementaci řešení v rámci GDPR. Systematickým a projektovým přístupem je klíčovým partnerem pro aktivní pomoc při realizaci přípravných a analytických prací, evidenci získaných skutečností a provozních nedostatků.

Ing. Roman R.

je specialistou pro oblast bezpečnosti (fyzické, objektové, kybernetické a osobních údajů) v rámci EU. Působil na Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR, Ministerstvu obrany ČR, dále pak ve společnostech d-eye, B2B Centrum a dalších. V současné době vykonává poradenskou činnost zaměřenou především v oblastech bezpečnosti, dále vykonává činnosti předsedy výboru „Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů“.

Díky unikátní průřezové znalosti problematiky bezpečnosti (fyzická, objektová, kybernetická, osobních údajů) a praktických zkušeností, které získal na vrcholových pozicích státní správy a komerce je specialistou pro výkon činnosti bezpečnostního experta. Je nezbytným členem DPO týmu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.